Epsilon, programi za računovodstvo
Epsilon, Podgorica, Crna Gora, Montenegro

... programi za računovodstvo ...

KPR, KUF, KIF PDV knjige (KUF/KIF)            

KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA - KPR (KUF)

Za korisnike programa Veleprodaja/Maloprodaja, u principu, najveći dio podataka za program “Knjiga primljenih računa” se dobija automatski (preuzimanjem ulaznih računa).
Ručno se moraju proknjižiti samo troškovi, koji se kroz uobičajenu šemu knjiženja dalje prosleđuju programu Finansijsko knjigovodstvo.
Osnovni izvještaj iz ovog programa je: Obrazac U-RAČ.

KNJIGA IZDATIH RAČUNA - KIR (KIF)

Ovaj program je koncipiran tako da se bez mnogo napora dobije zakonom obavezna “Knjiga izdatih računa” odnosno Obrazac I-RAČ.
Naime, koristeći opciju automatskog preuzimanja izlaznih računa iz "Veleprodaje" i "Maloprodaje", ova knjiga se formira praktično bez ikakvog ručnog unosa podataka.

Vanbilansna evidencija

Oba navedena programa omogućavaju vanbilasnu evidenciju dobavljača/kupaca. Vanbilasna evidencija se dobija dodatnim knjiženjem (rasknjižavanjem) podataka iz izvoda.
Vanbilasna evidencija daje kompletnu analitiku partnera (kupaca, dobavljača): finansijske kartice, IOS, saldo/promet partnera za period, ...
Vanbilasna evidencija je u savremenom poslovanju potrebna samo onim preduzećima čije je osnovno finansijsko knjigovodstvo dislocirano u knjigovodstvenim biroima-agencijama (nedostupna brza i ažurna informacija o stanju kupaca i dobaljača).
U praksi, veoma česti slučajevi su da korisnicima interesantne kombinacije programa: Veleprodaja/Maloprodaja, KIF i KUF.

    Kontakt:


knjiga ulaznih racuna, knjiga izlaznih racuna, vanbilansna evidencijaaplikativni Telefoni  069 023 329

  069 477 777


   e-mail epsilon@t-com.me
Copyright © 2011 Epsilon. All Rights Reserved.